ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา รวมเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “ธรรมะกับการศึกษา” โดย พระครูพิมลธรรมนิเทศก์ (ญาครูหนุ่ย)

brannerweb

ในวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559  เวลา 09.00 น

ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการชั้น 1

อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือลงทะเบียนออนไลนได้ที่ http://human.snru.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 042-970039 หรือ 042-97004