พิธีแปรสัญลักษณ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักฯและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมพิธีแปรสัญลักษณ์ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร