ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน” Living book by : ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกันเปิดอ่านหนังสือมีชีวิต เรื่อง “การปลูกพืชแบบผสมผสาน”
Living book by : ดร.นฤทธิ์ คำธิศรี ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://human.snru.ac.th
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
ประจำปีงบประมาณ 2560

image_f1b2822