หนังสือมีชีวิต “ เรื่อง : เกษตรเชิงท่องเที่ยว สามอังคารฟาร์ม ”

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ กิจกรรม โครงการห้องสมุดมนุษย์ ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณฤกษ์ศกุนต์ นางาม เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“เกษตรเชิงท่องเที่ยว สามอังคารฟาร์ม”