ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ

วันอังคาร ที่ 11 เมษายน 2560 ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ลานวัฒนธรรม หน้า อาคาร 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร