บุคลากรสำนักฯ ร่วมประชุมและแสดงผลงาน ในโครงการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7

วันที่ 2 – 5 เมษายน 2560 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เข้าร่วมและแสดงผลงานในการประชุมเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา