ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาเพื่อคัดเลือกรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 “เจ้าคุณ พระรัตนากรวิสุทธิ์ (ญาครูหนุ่ย)”

Full Screen

Full Screen

 

ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติ่มได้ที่    โทร. 0-4297-0039 หรือ 0-4297-0048  ภายใน 221, 231
                                                                 Email : arit_snru@snru.ac.th  Facebook : arit.snru