กิจกรรม Human Library เรื่อง “ นวัตกรรมความงามจากคุณค่าแท้เมือกหอยทาก ” โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา

เผยเเพร่เมื่อ 1525 เข้าชม

 วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง“ นวัตกรรมความงามจากคุณค่าแท้เมือกหอยทาก ”