กิจกรรม Human Library เรื่อง “ ขยะไม่มีในโลก คนเท่านั้นที่ก่อให้เกิดขยะ ”โดย คุณเดชศร เลิศไธสง

เผยเเพร่เมื่อ 1465 เข้าชม

วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม2560 เวลา10.00น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคุณเดชศร เลิศไธสง เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่องเรื่อง “ ขยะไม่มีในโลก คนเท่านั้นที่ก่อให้เกิดขยะ ”