กิจกรรม Human Library เรื่อง “มหัศจรรย์ข้าวฮางงอก” โดย คุณมะลิวัลย์ สารพัฒน์

วันศุกร์ 18 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00  น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดกิจกรรม Human Library หรือ หนังสือมีชีวิต ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยการเปิดอ่านหนังสือมีชีวิตในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณมะลิวัลย์ สารพัฒน์ เป็นหนังสือมีชีวิตให้เปิดอ่านกัน ในเรื่อง “มหัศจรรย์ข้าวฮางงอก”