ทำบุญวันพระ 15 ค่ำ

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันภาษาฯและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดกิจกรรม ทำบุญ ทำวัตรเย็น ฟังธรรมมะ โดยมี พระสงฆ์ 1 รูป ผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลการและนักศึกษาเข้าร่วมกิจจกรรมในครั้งนี้ ณ ชั้น 1 ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยลัยราชภัฏสกลนคร