แจ้งปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศ !!!! สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะทำการติดตั้งระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ประจำอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 11 ) ในวันเสาร์ ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 22.00 น. ส่งผลให้ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบสารสนเทศต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบ ไม่สามารถใช้บริการได้ชั่วคราว
ทั้งนี้ เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ
สำนักวิทยบริการฯ ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ