ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต เนื่องในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559