สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันทำความสะอาด (Big Cleaning Day) อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559