สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปิดให้บริการ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ปิดให้บริการ” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 12-16 เมษายน 2561  ระหว่างที่ปิดบริการหากผู้ใช้บริการต้องการคืนหนังสือสามารถคืนหนังสือได้ที่ตู้ส่งหนังสือล่วงเวลา บริเวณด้านหน้าห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ หรือ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อทรัพยากร (renew) ได้ที่เว็บไซต์ http://alist.snru.ac.th

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Email : arit_snru@snru.ac.th
Facebook : www.facebook.com/ARIT.SNRU