ผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 ณ ลานบ้านชาติพันธุ์ริมห้วยทราย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ผู้บริหาร บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ณ ห้วยทราย มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร