โครงการ การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th

โครงการ “การเขียนบรรณานุกรมเพื่อการอ้างอิง APA 6 th Edition และการลงรายการบรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศประเภทสิ่งพิมพ์ตามหลักเกณฑ์ AACR 2 / MARC 21” ระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 1112 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

สนใจติดต่อสอบถาม : เคาน์เตอร์บริการชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุดกลาง)

เบอร์โทรศัพท์ :  042-9700-48 เบอร์ภายใน : 231 หรือ 235