MOU ฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

เผยเเพร่เมื่อ 1118 เข้าชม

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เซ็นสัญญาข้อตกลงการจัดหาฐานข้อมูลออนไลน์ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของบริษัท  GALE CENGAGE Learning โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักฯและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสักขีพยาน ในการทำข้อตกลงครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร