โครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database)

แจ้งข่าวดีสำหรับผู้ใช้บริการ วันนี้คุณสามารถสืบค้น EBSCO e-Book Sharing ในโครงการความร่วมมือเพื่อสรรหาและใช้งานทรัพยากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ได้แล้ววันนี้ ทางเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ http://arit.snru.ac.th เลือก Search ThaiLIS Discoverry Service
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 235 หรือ email : arit_snru@snru.ac.th

1. ดาวน์โหลดรายชื่อ eBook มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 22 ชื่อเรื่อง คลิกที่นี่

2. ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน คลิกที่นี่

3. รับชมวีดีโอแนะนำคู่มือดาวน์โหลด EBSCO e-Book URL :  www.youtube.com/watch?v=T0iUmbtgxHQ

4. รับชมวีดีโอคู่มือการใช้งาน EBSCO Discovery Service  URLhttps://www.youtube.com/watch?v=n6IOIS54MR0

5. เข้าใช้งานได้ที่ https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&group=main&profile=ehost&defaultdb=iih

   หรือที่หน้าเว็บไซต์สำนัก http://arit.snru.ac.th

Full Screen