ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำหรับการดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร งานพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายและบริการคอมพิวเตอร์ จะทำการใช้ Link สำรอง AIS ในการให้บริการอินเทอร์เน็ตแทนเป็นการชั่วคราว ขออภัยในความไม่สะดวก
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4297-0046 ภายใน 224
http://www.uni.net.th/UniNet/NOC.html