กิจกรรมประจำเดือน กันยายน 2561

วันเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทย

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดกิจกรรม วันเยาวชนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าอาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) โดยมีกิจกรรมดนตรีในสวน เริ่มเวลา 12.00 น. – 15.00 น. และกิจกรรม จากศูนย์วัสดุรีไวเคิลเคลื่อนที่ 09.00 น. – 15.00 น. สามารถติดต่อสอบถาม 098-86438788,065-2953440 หรือติดต่อทางห้องสมุด 042-970048 เบอร์ภายใน 221,231