แนะนำ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam

นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร  สามารถใช้งานเครือข่ายโรมมิ่งเพื่อการศึกษา eduroam โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านจากระบบพิสูจน์ตัวตน รายละเอียดวิธีการใช้งานได้ที่ http://eduroam.snru.ac.th/