ขอเชิญร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง

เชิญชวน นักศึกษา ร่วมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” (ฟรี)

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ณ อาคารบรรณราชครินทร์ (ห้องสมุด)