นิทรรศการแสดงผลงานจัดการความรู้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1192 เข้าชม

วันศุกร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน 2561 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดและเข้าร่วมนิทรรศการการจัดความรู้ (KM) ในหัวข้อ การสื่อสารข้อมูลภายในองค์กร โดยมีการประกวดนิทรรศการด้านความรู้หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง ๆ ในการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ณ อาคาร 13 ชั้น 1 ห้องโถ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร