สืบสานงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” 2561

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัด กิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ร่วมกิจกรรม “ประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ” ณ ลานหน้าห้องสมุด(อาคารบรรณราชนครินทร์)