ประกาศปิดบริการช่วงเทศกาลปีใหม่ ( 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2561 )