ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญติดตามอ่าน “หนังสือร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ใช้บริการทุกท่านติดตามอ่าน “หนังสือร้อยเรื่องเล่า ตอน ก้าวไกล ไทยทะยาน” เป็นการรวบรวมโครงการของรัฐบาลที่พัฒนา ขับเคลื่อนประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในหลากหลายด้าน โดยกระทรวงอุตสาหกรรม

Full Screen