ขอเชิญ เข้าร่วม “งานสัปดาห์ห้องสมุด 2562 ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

ขอเชิญ เข้าร่วม “งานสัปดาห์ห้องสมุด 2562 ” ระหว่างวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ และ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

กำหนดการ งานสัปดาห์ห้องสมุด 2562 

ลงทะเบียนร่วมงาน (งานสัปดาห์ห้องสมุด) 

กิจกรรมภายในงาน
การบรรยายทางวิชาการ
การประดิษฐ์สมุดทำมือ
กิจกรรมห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)
กิจกรรม แชะ โชว์ แชร์ ภาพถ่ายห้องสมุด
กิจกรรมห้องสมุดสัมพันธ์
SNRU Book & ICT Fair 2019
การแข่งขัน E-Sport
ชมดนตรีโฟล์กซอง
(พร้อมรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกมากมาย)