PUBGM ARIT 2019

การรับสมัคร
การรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์  – 5 มีนาคม 2562 
รับสมัครจำนวน 16 ทีม (หากมากกว่า 16 ทีม ทีมงานจะพิจารณาเปิดเพิ่มหากยังไม่หมดเวลารับสมัคร)
สถานที่การแข่งขัน อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) 

สมัคร คลิก

การรับสมัคร

– การรับสมัครจะเปิดตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ -5 มีนาคม 2562
– รับสมัครจำนวน 16 ทีม (หากมากกว่า 16 ทีม ทีมงานจะพิจารณาเปิดเพิ่มหากยังไม่หมดเวลารับสมัคร)
– สถานที่การแข่งขัน อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)
– เวลาเริ่มการแข่งขัน 13.00 น. เป็นต้นไป (ให้ผู้แข่งขันเตรียมความพร้อมก่อนเวลากำหนด)
– ตัวแทนทีม 1 คนเป็นคนกรอกข้อมูลให้กับสมาชิกทุกคน
– แนะนำให้เปลี่ยนชื่อในเกมก่อนสมัครเพื่อลดความยุ่งยากในการขอแก้ไขข้อมูลทีหลัง [ชื่อย่อทีมตามด้วยชื่อตัวละคร]
– หลังจากสมัครข้อมูลต้องรอการยืนยันข้อมูลจากทีมงาน
– หากต้องการแก้ไขข้อมูลสามารถส่งเรื่องมาได้ที่อีเมล์ visit@snru.ac.th ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 15.00 น. เท่านั้น
จะต้องแจ้งชื่อทีม ชื่อย่อทีม ข้อมูลเก่าและข้อมูลที่จะเปลี่ยนให้ชัดเจนไม่เช่นนั้นระบบจะไม่แก้ไขข้อมูลให้
– การส่งเรื่องขอแก้ไขข้อมูลจะต้องระบุ ทั้งข้อมูลเก่าและข้อมูลใหม่ที่จะเปลี่ยน ให้ชัดเชน
– ชื่อย่อทีมไม่จำเป็นต้องเป็นตัวอักษรที่มาจากชื่อทีม (ภาษาอังกฤษ 3-4 ตัว และตัวเลข 0-9 เท่านั้น)

ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั้งหมดดังนี้
– รับสมัครเป็นทีมโดยทีมจะต้องมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน
– ทั้งหมด 4 คนจะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี
– ทั้งหมด 4 คนจะต้องศึกษาในสถาบันเดียวกัน
– หากอยู่ในสถาบันเดียวกันแต่อยู่คนละวิทยาเขต สามารถสมัครเป็นทีมเดียวกันได้ภายใต้ชื่อมหาวิทยาลัยเดียวกัน
โดยเลือกวิทยาเขตหลักของมหาวิทยาลัยตอนสมัคร

ชื่อการแข่งขันรายการนี้คือ “PUBGM ARIT 2019”

– การแข่งขันทั้งหมด  3 แมทช์
– แผนที่ในการแข่งขันคือ Vikendi Sanhok และ Miramar
– การตั้งค่าอื่นๆ จะเป็นไปตามระบบตั้งค่าในเกม ไม่เปลี่ยนแปลง
– การ Rematch จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงานเท่านั้นโดยปัญหาจะต้องส่งผลกระทบกับผู้เล่นทุกคน
หรือคนหมู่มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนคนในแมทช์นั้นๆ เช่น เซิร์ฟเวอร์เกมมีปัญหา เป็นต้น
– ไม่อนุญาตให้ทำการ Stream ระหว่างแข่งขัน
– ห้ามใช้โปรแกรม Emulator หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่สามารถเล่นผ่านคอมพิวเตอร์ โดยถ้าผู้เล่นใช้โปรแกรม
เมื่อเข้าห้องแข่งในรูปโปรไฟล์จะมีไอคอนรูปคอมพิวเตอร์อยู่ทางด้านขวาบนซึ่งทีมงานก็จะไล่ออกจากห้องทันที
– อุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน ต้องเป็นอุปกรณ์ของผู้เข้าร่วมแข่งขันเอง ไม่มีอุปกรณ์เสริม

คะแนน

อันดับคะแนนต่อแมทช์
การ Kill จะได้ 16 คะแนนต่อ 1 Kill
#1 – 400 pts.
#2 – 330 pts.
#3 – 280 pts.
#4 – 240 pts.
#5 – 210 pts.
#6 – 180 pts.
#7 – 150 pts.
#8 – 120 pts.
#9 – 100 pts.
#10 – 80 pts.
#11 – 60 pts.
#12 – 40 pts.
#13 – 30 pts.
#14 – 20 pts.
#15 – 10 pts.
#16 – 0 pts.
– หากคะแนนเท่ากันจะวัดกันที่จำนวน Kill รวมทุกเกมว่าใครมากกว่ากัน และถ้ายังเท่ากันจะนับอันดับจากเกมสุดท้าย

เงินรางวัล

– อันดับที่ 1 – 2,500 บาท
– อันดับที่ 2 – 1,500 บาท
– อันดับที่ 3 – 1,000 บาท

ปัญหาในการแข่งขัน

– การตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทีมงาน และทีมแข่งขันต้องเคารพการตัดสินใจ
– ไม่ว่าจะทุจริตด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม จะถูกแบนการแข่งขันนี้
– ผู้เล่นที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากเกมนั้นๆ และลำดับถัดลงมาจะปรับขึ้นแทนตามลำดับ
– ผู้เล่นฝ่ายที่โดนเอาเปรียบหรือเสียชีวิตจากทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่น จะได้คะแนนเพิ่ม 10% ของอันดับที่จบในเกมนั้นๆ
แต่จะต้องมี VDO เป็นหลักฐานเท่านั้น
– กรณีที่มีผู้เล่นหลุดจากการแข่งขันอันเกิดจากสภาพอินเตอร์เน็ตส่วนตัว จะดำเนินการแข่งขันต่อโดยไม่มีการหยุดพัก
เพราะถือกว่าเป็นปัญหาระดับส่วนบุคคลเท่านั้น
– กรณีมีการเจตนาสมรู้ร่วมคิดกับทีมอื่นเพื่อปั้นแต่งการเล่น หากตรวจพบว่ามีความผิดจริง จะตัดออกจากการแข่งขันทันที
*สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกติกาหรือรายละเอียดต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
**คำตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

หากมีคำถามเกี่ยวกับกฏกติกา สามารถสอบถามเข้ามาได้ที่ visit@snru.ac.th