ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือในงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2562