ปิดให้บริการ วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562

ปิดให้บริการ วันมาฆบูชา 19 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่http://alist.snru.ac.th