งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 10 เมษายน 2562

งดให้บริการชั่วคราว วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 น. – 12.00 น.เนื่องด้วยผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม งานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุและจะเปิดให้บริการเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป