งดให้บริการ 20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

20 พฤษภาคม 2562 วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

พระพุทธเจ้าประสูติในอินเดียเมื่อ 2,500 ปีที่แล้วในฐานะเจ้าชายที่ร่ำรวย แต่พระองค์ทิ้งชีวิตที่หรูหราเพื่อแสวงหาภูมิปัญญาจากฤาษีผู้ฉลาดที่อาศัยกระจัดกระจายอยู่ในป่าทั่วทั้งภูมิภาคในเวลานั้น พระองค์รู้สึกผิดหวัง อย่างไรก็ตามพระองค์ได้นั่งสมาธิภายใต้ต้นโพธิ์ ที่นั่นพระองค์ทรงบรรลุการตรัสรู้เมื่อมีอายุ 35 ปีและได้มีการกำหนดหลักการพื้นฐานของพระพุทธศาสนา ต่อมาเมื่อพระองค์มีอายุ 80 ปีก็เสด็จปรินิพพาน ชาวพุทธเชื่อว่าพระองค์เข้าสู่สถานะของการ “นิพพาน” และรอดพ้นความทุกข์ ความตาย และการเกิดใหม่ทั้งหมด

ในประเทศไทย วันวิสาขบูชาเป็นช่วงเวลาที่บรรดาผู้ศรัทธาจะไปเยี่ยมชมวัดในท้องถิ่นเพื่อ “ทำบุญ” ด้วยการบริจาคและมีส่วนร่วมในพิธีต่างๆ ขณะที่พวกเขายังฟังคำเทศนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า นั่งสมาธิ ตั้งใจทำตามคำสอนของพระพุทธศาสนา และบริจาคอาหารแก่คนงานวัด บางคนยังปล่อยนกหรือปลาให้เป็นอิสระเพื่อขจัด “กรรมชั่ว”