วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

มติครม.ประกาศให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

 

วันที่ 14 พ.ค. ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐ ตามที่สำนักเลขาคณะรัฐมนตรี เสนอ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไป