ประกาศหยุดให้บริการ 27 – 29 กรกฎาคม 2562

เผยเเพร่เมื่อ 213 เข้าชม

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2562