แจ้งปรับปรุงระบบไฟฟ้า วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าของอาคารศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยในการดำเนินการ จำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าในคืนวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 21.00 น -01.00 น. บริเวณอาคารศูนย์สารสนเทศ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ต สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย