ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญทดลองใช้บริการใหม่ จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เปิดระบบการแจ้งเตือนผ่านทาง Line

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการสมัครใช้บริการLINE Notify

เมื่อได้ Token 
Full Screen