ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัปดาห์ห้องสมุดและไอซีที ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2562 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร11) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เนื่องในโอกาสครบรอบ 55 ปี “จากโรงเรียนฝึกหัด ครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร” เเนวคิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับประเทศสู่ Thailand 4.0 ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://libcit.snru.ac.th/