ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks & e-Journals เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0

ขอเชิญชวนเข้าใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Gale eBooks & e-Journals เพื่อสนับสนุนงานวิจัยในยุค 4.0 โครงการจัดซื้อจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

URL เข้าสู่แต่ละฐานโดยตรงได้แก่

Gale eBooks

เข้าได้จาก URL : https://infotrac.gale.com/itweb/thsnru?db=GVRL

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีหนังสือหลากหลายสาขาวิชา รองรับการใช้งานในยุค 4.0 มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม–คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึก, การให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์, การดาวน์โหลด, การส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดาย, สามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูล, สามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, และอื่น ๆ มากมาย หากต้องการใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพียงแค่ Login ด้วย Email xxx@snru.ac.th สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

Gale OneFile: Agriculture

เข้าได้จาก URL : https://infotrac.gale.com/itweb/thsnru?db=PPAG

ฐานข้อมูลหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อาทิเช่น วารสารวิชาการนิตยสารข่าวสารรูปภาพลิงค์วีดีโอ และพอดแคสต์ ทางด้านเกษตรกรรม เนื้อหาภายในได้รับการอัพเดตทุกวัน มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม–คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึกการให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์การดาวน์โหลดการส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดายสามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูลสามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, และอื่น ๆ มากมาย หากต้องการใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพียงแค่ Login ด้วย Email xxx@snru.ac.th สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

Gale OneFile: Environmental Studies and Policy

เข้าได้จาก URL :  https://infotrac.gale.com/itweb/thsnru?db=PPES

ฐานข้อมูลหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อาทิเช่น วารสารวิชาการนิตยสารข่าวสารรูปภาพลิงค์วีดีโอ และพอดแคสต์ ทางด้านสิ่งแวดล้อม เนื้อหาภายในได้รับการอัพเดตทุกวัน มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม–คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึกการให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์การดาวน์โหลดการส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดายสามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูลสามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, และอื่น ๆ มากมาย หากต้องการใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพียงแค่ Login ด้วย Email xxx@snru.ac.th สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

Gale OneFile: Information Science

เข้าได้จาก URL : https://infotrac.gale.com/itweb/thsnru?db=PPIS

ฐานข้อมูลหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อาทิเช่น วารสารวิชาการนิตยสารข่าวสารรูปภาพลิงค์วีดีโอ และพอดแคสต์ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื้อหาภายในได้รับการอัพเดตทุกวัน มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม–คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึกการให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์การดาวน์โหลดการส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดายสามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูลสามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, และอื่น ๆ มากมาย หากต้องการใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพียงแค่ Login ด้วย Email xxx@snru.ac.th สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา

Gale OneFile: Science

เข้าได้จาก URL : https://infotrac.gale.com/itweb/thsnru?db=PPGS

ฐานข้อมูลหนังสือวารสารสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง อาทิเช่น วารสารวิชาการนิตยสารข่าวสารรูปภาพลิงค์วีดีโอ และพอดแคสต์ ทางด้านวิทยาศาสตร์ เนื้อหาภายในได้รับการอัพเดตทุกวัน มีการใช้งานในรูปแบบไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าใช้ ไม่ต้องรอยืม–คืน สามารถอ่านได้ในรูปแบบ HTML และ PDF มาพร้อมกับเครื่องมืออันทันสมัย เช่น การทำ Highlight, การสร้างบันทึกการให้บริการแบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์การดาวน์โหลดการส่งเนื้อหาไปยังอีเมล์ นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถผูกบัญชีร่วมกันกับ Google Drive หรือ OneDrive ได้อย่างง่ายดายสามารถแปลภาษาเนื้อหาข้อมูลสามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง หรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปแบบ MP3, และอื่น ๆ มากมาย หากต้องการใช้นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัย เพียงแค่ Login ด้วย Email xxx@snru.ac.th สะดวก ทุกที่ ทุกเวลา