ขอเชิญเข้าใช้บริการ Maruey elibrary โดย ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริการสมาชิก SET Corner ฟรี !!!

                เพื่อเข้าใช้บริการ Maruey elibrary สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
สามารถแจ้งขอ
Username และ Password สำหรับเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดมารวย ได้ที่ งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ชั้น 1
อาคารบรรณราชนครินทร์  (ห้องสมุด)

โดยห้องสมุดมารวยขอแนะนำ Application สำหรับเข้าใช้งาน Maruey eLibrary ดังนี้

Application for iOS https://itunes.apple.com/th/app/marueyelibrary/id1399531051?mt=8

Application for Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bookdose.maruey

แนะนำการใช้งาน Maruey eLibrary สำหรับการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ฟรี  https://elibrary.maruey.com/

แนะนำการอ่านบทความด้านการเงิน การลงทุน ฟรี ผ่านเว็บไซต์มารวย https://www.maruey.com/article

                 1. คู่มือการใช้งาน WWW.maruey.com (User Manual)  ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

                 2. คู่มือการใช้งาน Maruey eLibrary ฉบับสมบูรณ์ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดการใช้งานเพิ่มเติมได้ที่ 
งานวารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

    โทร 042970048 IP-Phone 231
    email : arit@snru.ac.th
    Facebook : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
    WebSite : https://arit.snru.ac.th