สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 สู่รั้ว เขียว – ชมพู แห่งบ้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร