ห้องสมุด หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม“การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการเป็นห้องสมุดสีเขียวและสำนักงานสีเขียว”

ผู้ใช้บริการสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return) หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew ได้ที่http://alist.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)