ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า อธิการบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนสถาบันอุดมศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร