ศึกษาดูงาน Green Library 2563

เผยเเพร่เมื่อ 654 เข้าชม

วันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการ Green Library ภายในห้องสมุด ณ อาคาร 9 ห้องสมุด (ชั้น1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร