อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) หยุดให้บริการวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.

เผยเเพร่เมื่อ 509 เข้าชม

อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันอังคารที่ 29 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เนื่องจาก บุคลากรและเจ้าหน้าที่ไปศึกษาดูงาน Green Library มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)