หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563

📢📢สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หยุดให้บริการวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เเนื่องด้วย บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ทำความสะอาดบริเวณอาคารบรรณราชนครินทร์ และอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (11)

ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลออนไลน์ ตรวจสอบรายการหนังสือที่ยืมไป รวมถึงเช็คว่ามีค่าปรับคงค้าง และสามารถส่งหนังสือได้ที่เครื่องรับคืนหนังสืออัตโนมัติ บริการตลอด 24 ชั่วโมง (Book Return)หรือ ยืมต่อออนไลน์ renew https://arit.snru.ac.th (ต้องขออภัยในความไม่สะดวก)