โครงการพัฒนาทักษะใหม่ การอ้างอิงในงานเขียนและการวิจัย กิจกรรมการอบรมทักษะสารสนเทศสมัยใหม่ 

วันที่ 14 มิ.ย. 65 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการพัฒนาทักษะใหม่ การอ้างอิงในงานเขียนและการวิจัย กิจกรรมการอบรมทักษะสารสนเทศสมัยใหม่ ในวันที่ 14-15 มิ.ย. 65 และวันที่ 22-23 มิ.ย. 65 แบบออนไซต์และออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอทางไกล Zoom Meeting โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวเปิดการอบรม และ อาจารย์สมบัติ เทียบแสง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงาน