โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ณ อาคารบรรณราชนครินทร์และบริเวณโดยรอบ โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสกลนคร และอาจารย์กรกช มาตะรัตน์ ผู้อำนวยงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเป็นประธาน พิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้