การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เผยเเพร่เมื่อ 1653 เข้าชม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงของสำนักฯ ในวันที่ 8 กันยายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องสัตบุษย์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร