สวท.ร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง

เผยเเพร่เมื่อ 886 เข้าชม

วันอังคารที่ 22 เดือน พฤศจิกายน 2559 บุคลากรสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมแรงร่วมใจทำความดีถวายพ่อหลวง ด้วยการพัฒนาและทำความสะอาดบริเวณในอาคารและนอกอาคาร อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์